Læringsteknik

Fora Online

Måske kan du have glæde af et hjælpeprogram. Det kan fx være et program, der oplæser tekst, som du har på din computer. Det kan også være et program, der kommer med ordforslag, efterhånden som du skriver, så din stavning bliver bedre.

Der er en del gode programmer, der kan hjælpe dig med at læse og skrive på computer, tablet og smart phone, det kaldes LST (læse- og skriveteknik).

Eksempel på LST-program er AppWriter.
(Kurserne er også vist under dansk)

Læse- og skrivehjælp (LST for ordblinde)Torsdag 9:00-12:00
40 lektioner (4×10)
SN
Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag (LST for ordblinde )Torsdag 9:00-12:00
40 lektioner (4x 10)
Læse- og skrivehjælp (LST for ordblinde)
For dig, der vil bruge et program, der hjælper med at skrive ord rigtigt og få tekster læst op. Vi henter programmet AppWriter, som kursister får adgang til på Fora.
Torsdag/fredag 6 lektioner (3×2) SN

MELD DIG TIL ORDBLINDE TEST

Gratis og anonymt


Vi kontakter dig når du har udfyldt og fremsendt kontaktformularen og aftaler tidspunkt for Ordblindetesten.

© Copyright 2024 - Fora Hvidovre - Udviklet af ASENTO Digital