Virksomhed

Arbejdsplads SVU og Kompetencefonden.

På sigt kan vi hvis du ønsker det- søge om SVU og Kompetencefonden om hel lønkompensation i din arbejdstid hvor undervisningen foregår..

Når du har en test der viser at du er ordblind, kan du fx søge It-hjælpemidler, når du har digitale arbejdsopgaver. Det kan fx være programmet AppWriter.

Programmet findes til Windows, Macbook, I-phone, I-pad, android-telefon og android-tablet. Arbejdsplads SVU Kompetencefonden Fora ordblind kompenserende
AppWriter kan oplæse tekster på computer, som du ikke selv kan læse, og fx læse tekster, du selv skriver og lige ønsker at tjekke for fejl. (Det kan jo ske, at man tror, at man har skrevet noget andet, end det der står).
AppWriter kan komme med ordforslag, medens du skriver.
AppWriter kan OCR-behandle tekst, der er på et billede, så det bliver digitalt og kan oplæses. (Fx tekst der er scannet).
AppWriter har direkte link til ordnet.dk, så man kan markere et ord, klikke på ordbogsknappen og derved slå ordet op.
AppWriter er et program, du får adgang til, når du går på et af vores kurser.

Undervisning ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest

Jobcenter

Med en ordblinde test der viser at du er ordblind kan du søge hjælp på dit jobcenter, hvis du er i arbejde. Hjælp til ordblinde kan være programmer, der hjælper med skrivning og oplæsning af tekster samt undervisning i brug af disse. Jobcenter ordblindetest kompenserende undervisning ForaOBU dansk.

ForaOBU kan hjælpe dig med denne test og vejledning!

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/hjaelpemidler/


Vi kontakter dig når du har udfyldt og fremsendt kontaktformularen og aftaler tidspunkt for Ordblindetesten.

© Copyright 2024 - Fora Hvidovre - Udviklet af ASENTO Digital