Mål og strategier

Mål og strategier

I Fora Ordblind arbejder vi med mennesker. Vi prioriterer de menneskelige relationer, de ansattes kompetencer og udvikling af alle, der er i berøring med Fora OBU. Målet er at skabe en tryg, individuel og moderne ordblindeundervisning, som sikrer udvikling og mærkbare fremskridt hos kursisterne.

Ansvaret overfor vores ordblindekursister og samarbejdspartnere betyder, at vi er omhyggelige med planlægning, udførelse og udvikling hele vejen rundt om vores tilbud.

Vores strategiske indsats skal grundlæggende sikre et vedvarende fokus på, at Fora OBU besidder de rette kompetencer og rammer. En forudsætning for denne indsats er, at der er konsistens og sammenhæng mellem mål og udførelse, og at målet er en stærk fælles reference i hele organisationen.

© Copyright 2024 - Fora Hvidovre - Udviklet af ASENTO Digital